Novo Nordisks obesitaskampanj

Staffan Svensson, Hjällbo VC

Forsknings-X-dag NordOst

2022-03-25

Obesitaskampanjen

Annonser & reklam

 • Annonser i dagspress
 • Annonser i fackpress
 • Direktreklam till läkare och sjuksköterskor
 • Föreläsningsinbjudningar
 • Marknadsundersökningar
 • Podcast
 • Kampanjhemsidor
 • Föreningar för patienter och vårdpersonal
 • Placerade artiklar i dagspress?
 • Videofilmer
 • Samlade på pharm.nu/novo

Kampanjhemsidor

Patientföreningar

Föreningar för vårdpersonal/forskare

Placerade artiklar?

Videofilmer

GLP1-receptoragonister

STEP-programmet

Huvudbudskap i kampanjen

Min tolkning

 • Fetma är en sjukdom
  • en kronisk sådan som behöver livslång behandling
 • Människor med fetma inte är viljesvaga och moraliskt underlägsna
  • kroppen är en hård motståndare
  • hungerhormoner, mättnadshormoner, kroppstermostaten
  • fysiologin motverkar viktnedgång och överkompenserar viktminskning
 • Svenska myndigheter har en felaktig uppfattning om fetma
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer kommer att ändra detta

Vidare tolkning

 • Patienter med fetma skuldbeläggs
  • av sig själva, sjukvården och samhället
 • Sjukvårdspersonal är okunniga och fördomsfulla om fetma
  • patienterna stigmatiseras av sjukvården, särskilt primärvården
  • sjukvården inte tar ansvar för patienter med fetma

Kampanjens mål

 • Subvention av liraglutid (Saxenda) och semaglutid (Wegovy) mot obesitas
 • För närvarande subventionerade endast på indikation diabetes typ 2
  • som liraglutid (Victoza) och semaglutid (Ozempic)
 • Månadskostnad ~2600 SEK

Att diskutera

 • Marknadsföring av receptbelagda läkemedel riktade mot allmänhet: förbjuden
 • Alltså marknadsförs diagnosen obesitas
 • Samhällsinriktade vs individinriktade insatser mot obesitas
 • Engagemang av fd högt uppsatta sjukvårdspolitiker i marknadsföring
 • Involverande av patientföreningar i marknadsföring
 • Är det en bra idé att subventionera GLP1-receptoragonister mot obesitas?