---
title: Novo Nordisks obesitaskampanj
author:
- Staffan Svensson, Hjällbo VC
- Forsknings-X-dag NordOst
date: 2022-03-25
output:
 revealjs::revealjs_presentation:
  highlight: pygments
  center: true
  theme: simple
  transition: concave
  incremental: true
  smart: true
  self_contained: false
  lib_dir: libs
  reveal_plugins: ["notes", "menu"]
  reveal_options:
   slideNumber: true
   previewLinks: true
---

# Obesitaskampanjen

Osynlig text...

## Annonser & reklam

* Annonser i dagspress
* Annonser i fackpress
* Direktreklam till läkare och sjuksköterskor
* Föreläsningsinbjudningar
* Marknadsundersökningar
* Podcast
* Kampanjhemsidor
* Föreningar för patienter och vårdpersonal
* Placerade artiklar i dagspress?
* Videofilmer
* Samlade på <a href="https://pharm.nu/novo/">pharm.nu/novo</a>

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[DN_2021-08-30].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[DN_2021-09-03].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[DN_2022-01-10].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[DN_2022-02-05].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[LT_2021-11-17].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_reklam_dm_banner3_2021-11.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo_obesitas_[Dlk_2021-09-30].jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo-liraglutid-utskick-front-2021-10-28.jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo-inbjudan-forelasning-front-2022-01-05.jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo-inbjudan-forelasning-front-2021-12-22.jpg" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/Rekrytering_intervjustudie_Medmind_2021-11-18.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="https://pharm.nu/novo/novo-viktigt-samtal-podd-utskick-front-2021-11-24.jpg" data-background-size="auto 80%"}

## Kampanjhemsidor

* För allmänhet/patienter
  - [pod.space/ettviktigtsamtal](https://pod.space/ettviktigtsamtal)
  - [faktaomvikt.se](https://www.faktaomvikt.se/)
  - [truthaboutweight.global](https://www.truthaboutweight.global/)
  - [rethinkobesity.global](https://www.rethinkobesity.global/)
  - [rethinkobesity.com](https://www.rethinkobesity.com/), [rethinkobesity.ca](https://www.rethinkobesity.ca/), osv
* Riktade till vårdpersonal
  - [pro.novonordisk.se/obesitas](https://pro.novonordisk.se/obesitas.html)
  - [pro.novonordisk.com/truth-about-weight](https://pro.novonordisk.com/truth-about-weight)
  - [novonordiskworks.com](https://www.novonordiskworks.com/)
  - [novonordisk.com/obesity](https://www.novonordisk.com/disease-areas/obesity.html)


## Patientföreningar

* [Hälsa oberoende av storlek](https://www.hobs.se/)
* [Nordic Obesity Alliance](https://nordobesity.com/news), NOBA
  - HOBS och [Landsforeningen for overvægtige](https://adipositasforeningen.dk)
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://nordobesity.com/members), mfl
* [behandlaobesitas.nu](https://www.behandlaobesitas.nu/)
  - Rapporten _En tillräcklig och jämlik obesitasvård_ 2019
  - Sponsrad av Novo Nordisk, skriven av [HOBS](https://www.hobs.se/) med PR-firman [Reform Society/Re-Think](https://www.reformsociety.se/)
* [European Coalition for People Living with Obesity](https://eurobesity.org/), ECPLO
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://eurobesity.org/about/partners/), mfl
* [Obesity Action](https://www.obesityaction.org)
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://www.obesityaction.org/cpartners/), mfl

## Föreningar för vårdpersonal/forskare

* [Svensk förening för metabol- och obesitaskirurgi](https://sfok.se/), SFOK
  - Sponsrade av [Medtronic](https://www.medtronic.com) och [Ethicon](https://www.jnjmedicaldevices.com/en-US/companies/ethicon)
* [Svensk Förening för Obesitasforskning](https://www.obesitasforskning.nu/), SFO
* [European Association for the Study of Obesity](https://easo.org/), EASO
  - [Moderorganisation](https://easo.org/member/sweden/) för SFO
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://easo.org/about-easo/partnerships#:~:text=Novo%20Nordisk), mfl
* [European Congress on Obesity](https://www.eco2021.com/), arrangeras av EASO
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://www.eco2021.com/?p=Main-sponsors), mfl
* [European Society of Endocrinology](https://www.ese-hormones.org/), ESE
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://www.ese-hormones.org/about-us/membership/membership-information/other-memberships/corporate-membership/#:~:text=Novo%20Nordisk), mfl
* [World of Obesity](https://www.worldobesity.org/), WOF
  - Publicerar fyra [tidskrifter](https://www.worldobesity.org/resources/journals)
  - Sponsrade av [Novo Nordisk](https://www.worldobesity.org/about/about-us/annual-report-and-financials#:~:text=Novo%20Nordisk), mfl


## Placerade artiklar?

<p class="stretch">
<a href="https://www.dn.se/sverige/marias-kamp-mot-fetman-har-blivit-en-klassfraga/">
<img src="https://pharm.nu/novo/DN-artikel-fetma-klipp-2021-12-04.jpg">
</a>
</p>


## Videofilmer

* [Den svenska sjukvården förlorar slaget](https://player.vimeo.com/video/365043281?h=df680ec81c)
  - Länkas från [behandlaobesitas.nu](https://www.behandlaobesitas.nu/)
* [131 korta filmer](https://vimeo.com/user58127426) (februari 2022)
* Seminarier arrangerade av Novo Nordisk med personal från [Reform Society/Re-Think](https://www.reformsociety.se/)
 - [Webinarium 2021-11](https://vimeo.com/649837724) om Socialstyrelsens obesitasriktlinjer, med Petter Odmark
 - [Seminarium 2021-07](https://www.youtube.com/watch?v=gZspG8sSR4s&ab_channel=Folkh%C3%A4lsodalen) om obesitas, med Göran Hägglund
 - [Seminarium i Almedalen 2019-07](http://webbtv.compodium.se/obesitas2019/) om diabetes och fetma, med Mats Eriksson


## {data-background-image="bild/RefSoc-2022-03-24.png" data-background-size="auto 80%"}


## {data-background-image="bild/nn-netverk-org-med-ko.png" data-background-size="auto 80%"}


# GLP1-receptoragonister

## {data-background-image="bild/tab-32-1-rangdale.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/fig-32-2-rangdale.png" data-background-size="auto 80%"}

# STEP-programmet

## {data-background-image="bild/step-1-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-2-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-3-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-3-biv.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-4-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-6-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/step-8-eff.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/STEP-tabeller-1.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/STEP-tabeller-2.png" data-background-size="auto 80%"}

## {data-background-image="bild/STEP-tabeller-3.png" data-background-size="auto 80%"}

# Huvudbudskap i kampanjen

## Min tolkning

* Fetma är en sjukdom
  - en kronisk sådan som behöver livslång behandling
* Människor med fetma inte är viljesvaga och moraliskt underlägsna
 - kroppen är en hård motståndare
 - hungerhormoner, mättnadshormoner, kroppstermostaten
 - fysiologin motverkar viktnedgång och överkompenserar viktminskning
* Svenska myndigheter har en felaktig uppfattning om fetma
 - Socialstyrelsens nationella riktlinjer kommer att ändra detta

## Vidare tolkning

* Patienter med fetma skuldbeläggs
 - av sig själva, sjukvården och samhället
* Sjukvårdspersonal är okunniga och fördomsfulla om fetma
 - patienterna stigmatiseras av sjukvården, särskilt primärvården
 - sjukvården inte tar ansvar för patienter med fetma

## Kampanjens mål

* Subvention av liraglutid (Saxenda) och semaglutid (Wegovy) mot obesitas
* För närvarande subventionerade endast på indikation diabetes typ 2
  - som liraglutid (Victoza) och semaglutid (Ozempic)
* Månadskostnad ~2600 SEK

## Att diskutera

* Marknadsföring av receptbelagda läkemedel riktade mot allmänhet: förbjuden
* Alltså marknadsförs _diagnosen_ obesitas
* Samhällsinriktade _vs_ individinriktade insatser mot obesitas
* Engagemang av fd högt uppsatta sjukvårdspolitiker i marknadsföring
* Involverande av patientföreningar i marknadsföring
* Är det en bra idé att subventionera GLP1-receptoragonister mot obesitas?

# {data-background-image="https://pharm.nu/FXNO/200_gs.png" data-background-size="contain"}