Novo Nordisks obesitaskampanj

SFAM 2022

Staffan Svensson, Hjällbo VC
Jonas Sjögreen, Västerås
David Gyll, Svartbäckens VC

2022-03-31

Obesitaskampanjen

Annonser & reklam

 • Annonser i dagspress
 • Annonser i fackpress
 • Direktreklam till läkare och sjuksköterskor
 • Föreläsningsinbjudningar
 • Marknadsundersökningar
 • Podcast
 • Kampanjhemsidor
 • Föreningar för patienter och vårdpersonal
 • Placerade artiklar i dagspress?
 • Videofilmer
 • Samlade på pharm.nu/novo

Kampanjhemsidor

Patientföreningar

Föreningar för vårdpersonal/forskare

Placerade artiklar?

Videofilmer

GLP1-receptoragonister

STEP-programmet

STEP 1–8 + SELECT

Studie/Referens
STEP-1 : Wilding JP, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. NEJM 2021;384(11):989–1002.
STEP-2 : Davies M, et al. Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2021;397 (10278):971–984.
STEP-3 : Wadden TA, et al. Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity. JAMA 2021;325(14):1403.
STEP-4 : Rubino D, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity. JAMA 2021;325(14):1414.
STEP-5 : NCT03693430
STEP-6 : Kadowaki T, et al. Semaglutide once a week in adults with overweight or obesity, with or without type 2 diabetes in an east Asian population (STEP 6): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3a trial. Lancet Diab Endo 2022;10(3):193–206.
STEP-7 : NCT04251156
STEP-8 : Rubino DM, et al. Effect of Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Daily Liraglutide on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity Without Diabetes. JAMA 2022;327(2):138.
SELECT : NCT03574597

Utfall STEP

Studie Patienter, kriterier Längd Viktnedgång Viktdiff S2·4–P
STEP-1 1961 obes BMI>30/27§ 68v S2·4 14,9%; P 2,4% 12,7 kg
STEP-2 1210 obes & DM2 BMI>27 68v S2·4 9,6%; S1·0 7,0%; P 3,4% 6,2 kg
STEP-3 611 obes BMI>30/27§ 68v S2·4 16,0%; P 5,7% 10,6 kg
STEP-4 902 obes BMI>30/27§ 20 + 48v¶ S2·4 -7,9%; P +6,9% (v20–68) 13,2 kg
STEP-5 304 obes BMI>30/27§ 2 år S2·4/P ej publ
STEP-6 401 obes/DM2 BMI>35/27§ 68v S2·4 13,2%; S1·7 9,6%; P 2,1% ?
STEP-7 ~375 obes/DM2 BMI>30/27§ 44v S2·4/P ej publ
STEP-8 338 obes BMI>30/27§ 68v S2·4 15,8%; L3·0 6,4%; P 1,9% 13,8 kg
SELECT ~17 500 CVD BMI>27 2½–5 år S2·4/P ej publ

Studier i STEP-programmet, samtliga designade av Novo Nordisk och gällande injicerat semaglutid mot placebo (i STEP-8 även liraglutid). Deltagarna fick också livsstilsrådgivning, vanligen om kost och motion var 4:e vecka under studierna (i STEP-3 mer intensivt). SELECT-studiens utfallsmått är hjärt-kärldödlighet.

§ BMI>30 eller BMI>27 med minst en viktrelaterad komplikation.
¶ Data från STEP-4 avser förändring efter 20 veckors behandling med 2,4 mg semaglutid och sedan antingen fortsatt sådan behandling eller övergång till placebo.
S2·4 semaglutid 2,4 mg per vecka, L3·0 liraglutid 3,0 mg per dag, DM2 diabetes typ 2, CVD kardiovaskulär sjukdom.

Deltagare STEP

Studie Platser§ Fullföljande¶ Andel kvinnor Andel vita BMI medel
STEP-1 Asien, EU, NA, SA 94%/81% 74% 75% 37,9
STEP-2 Asien, EU, NA, SA, ME, SAfr 96%/87% 51% 62% 35,7
STEP-3 USA 93%/83% 81% 76% 38,0
STEP-4 USA, EU, SAfr, 98%/92% 79% 84% 38,4
STEP-5 NA, EU
STEP-6 Sydkorea, Japan 99%/94% 37% 0% 31,7
STEP-7 Kina, Korea, Brasilien
STEP-8 USA 94%/80% 78% 74% 37,5
SELECT Asien, EU, NA, SA, NAfr, Aust

§ NA Nordamerika, SA Sydamerika, ME Mellanöstern, SAfr Sydafrika, NAfr norra Afrika.
¶ Fullföljande avser att slutföra studien/slutföra behandling.
BMI i genomsnitt vid randomisering.

Biverkningar STEP

Studie Biverkningsprofil SAE§ Signaler?
STEP-1 SAE S2·4 9,8%; P 6,4% gallsten
STEP-2 SAE S2·4 9,9%; S1·0 7,7%; P 9,2% retinopati
STEP-3 SAE S2·4 9,1%; P 2,9% gallsten
STEP-4 SAE S2·4 7,7%; P 5,6% neoplasi
STEP-5
STEP-6 SAE S2·4 5,0%; S1·7 7,0%; P 7,0% retinopati
STEP-7
STEP-8 SAE S2·4 7,9%; L3·0 11,0%; P 7,1% neoplasi
SELECT

§ SAE serious adverse events.

Huvudbudskap i kampanjen

Min tolkning

 • Fetma är en sjukdom
  • en kronisk sådan som behöver livslång behandling
 • Människor med fetma utmålas felaktigt som viljesvaga
  • kroppen är en hård motståndare
  • fysiologin motverkar viktnedgång och överkompenserar viktminskning
  • via hungerhormoner, kroppstermostaten
 • Patienter med fetma skuldbeläggs
  • av sig själva, sjukvården och samhället

Tolkning 2

 • Sjukvårdspersonal är okunnig och fördomsfull om fetma
  • patienterna stigmatiseras av sjukvården
  • särskilt primärvården
  • sjukvården inte tar ansvar för patienter med fetma
 • Svenska myndigheters uppfattning om fetma är fel
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer ändrar detta

Kampanjens mål

 • Subvention av liraglutid (Saxenda) och semaglutid (Wegovy) mot obesitas
 • För närvarande subventionerade endast på indikation diabetes typ 2
  • som liraglutid (Victoza) och semaglutid (Ozempic)
 • Månadskostnad ~2600 SEK
 • Semaglutid (Wegovy) godkänt av EMA, januari 2022
 • TLV ännu ej bedömt subventionering

Öppna frågor

 • Kringgående av förbud mot reklam om receptbelagda läkemedel till allmänhet genom att marknadsföra diagnosen obesitas?
 • Samhällsinriktade vs individinriktade insatser mot obesitas?
 • Engagemang av fd högt uppsatta sjukvårdspolitiker i marknadsföring?
 • Involverande av patientföreningar i marknadsföring?
 • Är det en bra idé att subventionera GLP1-receptoragonister mot obesitas?