Novo Nordisks obesitaskampanj

Uppdaterad 2024-02-04

Dokumentation gällande firman Novo Nordisks (nedan: "Novos") kampanj om fetma/obesitas och läkemedlen semaglutid (varunamn Wegovy, Ozempic, Rybelsus), samt liraglutid (varunamn Victoza, Saxenda), 2021 och framåt.

Följ länkar nedan eller se reklambilderna samlade i rutnät eller långspalt. Se även sida med presentationer och artiklar om samma ämne. Det finns en engelsk version med delar av innehållet.

Sidan vidmakthålls av Staffan Svensson, distriktsläkare och klinisk farmakolog, Nötkärnan Bergsjön vårdcentral, Göteborg.

Innehåll
Reklam
  Annonser i dagspress
  Annonser i medicinsk press
  Direktreklam till läkare
Mail till läkare
Podcaster
Videofilmer
Sociala Medier
Kampanjhemsidor


Reklam

Novos reklamkampanj för fetma/obesitas utförs av PR-byrån Relevans, som är specialiserad på marknadsföring om sjukvård. Deras sida om kampanjen finns här. Man står för formgivning av tidnings- och nätreklam (samma grafik används också i inbjudningar till föreläsningar sponsrade av Novo), hemsidan faktaomvikt.se och podcasten Obesitas ett viktigt samtal.

Lobbyverksamhet om fetma för Novos räkning sköts, å andra sidan, av PR-koncernen Reform Society, där man bland anställda återfinner bland andra Göran Hägglund, Mats Eriksson och Anne Carlsson (sök på "konsult hälsa" här: reformsociety.se).

Annonser i dagspress

Tryckt i Dagens Nyheter, augusti 2021–maj 2022

Helsidor och (hittills) en halvsidesannons, placerade i början av tidningens A-del med nyheter, ledare, etc. Samtliga med info om länk till faktaomvikt.se.

DN 1, helsida Dagens Nyheter 30 augusti 2021.
"fetma obesitas
Fetma har varit ett laddat ämne alldeles för länge. Nu är det hög tid att kalla, hantera och behandla obesitas som den sjukdom det är. Prata med din läkare eller vårdcentral om du behöver hjälp.
"

Rekrytering till studie, helsida Dagens Nyheter 1 september 2021, se detaljer om studien nedan.
"Har du knäledsartros och fetma/övervikt?"

DN 2, halvsida Dagens Nyheter 4 september 2021.
"Obesitas – från fördom till sjukdom"

DN 3, helsida Dagens Nyheter 6 september 2021.
"När dieter inte hjälper"

DN 4, helsidor Dagens Nyheter 11 och 30 september samt oktober 2021.
"Varför är det svårare för vissa att gå ner i vikt?"

DN 5, helsida Dagens Nyheter 10 januari 2022.
"Har du obesitas? Obesitas, eller fetma som det också kallas, är en komplex sjukdom. Prata med din läkare eller vårdcentral om du behöver hjälp."

DN 6, helsida Dagens Nyheter 15 januari 2022.
"Vad säger vetenskapen om obesitas?"

DN 7, helsida Dagens Nyheter 5 februari 2022.
"Visste du att över 1 miljon svenskar har sjukdomen obesitas?"

DN 9, helsida Dagens Nyheter 7 maj 2022.
"Hur pratar man om övervikt?"

DN 9, helsidor Dagens Nyheter 21 maj och 18 juni 2022.
"Hur pratar man om obesitas?"

DN 10, helsida Dagens Nyheter 28 maj 2022.
"Hur pratar man om obesitas?"


Digitalt i tex Expressen, hösten 2021 (?)

(saknas)

Annonser i medicinsk press

Tryckt i Läkartidningen, oktober 2021–december 2021.

Helsida 1, Läkartidningen 13 och 27 oktober 2021.
"fetma obesitas ..."
(samma som DN 30 augusti 2021 ovan)

Helsida 2, Läkartidningen 3 november 2021.
"När blir övervikt en sjukdom?

Helsida 3, Läkartidningen 17 november 2021.
"Varför är det svårare för vissa att gå ner i vikt?"
(samma som DN 11 september 2021 ovan)

Helsida 4, Läkartidningen 15 december 2021.
"Obesitas – från fördom till sjukdom"
(samma som DN 3 september 2021 ovan)


Tryckt i Distriktsläkaren, september 2021

Helsida 1 i Distriktsläkaren, 30 september 2021.
"Fördjupning om diabetes och obesitas när och där det passar dig."


Digitalt i Dagens Medicin, november–december 2021

Reklambanner 1 i Dagens Medicin november 2021.
"När blir övervikt en sjukdom?"

Reklambanner 2 i Dagens Medicin november 2021.
"Varför är det svårare för vissa att gå ner i vikt?"

Reklambanner 3 i Dagens Medicin november 2021.
"När dieter inte hjälper"

Reklambanner 4 i Dagens Medicin november 2021.
"Håll dig uppdaterad med de senaste utbildningarna om diabetes och obesitas."

Direktreklam till läkare

Reklam som skickats hem till mig och (i för mig okänd omfattning) till läkare inom andra specialiteter, ST/AT/underläkare, sjuksköterskor, mfl. Målgrupp för utskicken anges vara läkare och sjuksköterskor på vårdenheten / läkare och diabetessjuksköterskor / obesitasintresserade läkare och sjuksköterskor inom primärvård och företagshälsovård i Göteborgsregionen / obesitasintresserade läkare och sjuksköterskor inom primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen, eller andra varianter på temat.

Utskick 2021-10-29 om liraglutid (Saxenda). Resultat av enkätundersökning, inbjudan till besök av Novo våren 2022.
"Kännedom och attityder till fetma".

Utskick 2021-11-15 om liraglutid (Saxenda), inbjudan till besök av Novo våren 2022.
"Obesitas är kopplat till över 200 sjukdomar".

Utskick 2021-11-24 om podcasten "Obesitas ett viktigt samtal", 24 november 2021.
"Visste du att obesitas är en kronisk sjukdom?".

Utskick 2021-12-22 i brev om kvällsmöte på hotell Radisson Blu 27 januari 2022 + produktinfo Saxenda.
"Vad är obesitas och varför ska man bry sig?".

Utskick 2022-01-05 om liraglutid (Saxenda), produktinfo vid tre tillfällen i januari och februari 2022.
"Hur behandlar du kroniska sjukdomar – och hur behandlar du obesitas?".

Utskick 2022-01-05 i brev om föreläsningar 3 februari och 28 april 2022.
"Obesitas – viktstigma och bemötande".

Utskick 2022-01-25 om föreläsningar 10 februari (tema diabetespatienter med högt BMI), 31 mars, 28 april, 12 maj och 9 juni 2022.
"Fördjupa dina kunskaper inom diabetes på lunchen".

Utskick 2022-01-25 i brev om kvällsmöte på hotell Radisson Blu 27 januari 2022 + produktinfo Saxenda (samma möte som 2021-12-22, men även digitalt).
"Vad är obesitas och varför ska man bry sig?".

Utskick 2022-02-04 om webinarium 10 februari 2022.
"Hur behandlar vi typ 2-diabetes patienter med högt BMI?".

Utskick 2022-02-10 i brev om föreläsning + produktinfo Rybelsus, 9 mars 2022.
"Utmanande patientfall inom typ 2-diabetes".

Utskick 2022-02-24 i brev om webinarie 31 mars 2022, tema GLP1-RA eller SGLT2-hämmare vid diabetes + produktinfo "det senaste om typ 2-diabetesläkemedel från Novo Nordisk".
"GLP1-RA eller SGLT2-hämmare När ska man välja vad?".

Utskick 2022-03-04 med inbjudan att boka digital produktinformation om Saxenda vid sju tillfällen i mars, april och maj 2022.
"Hur behandlar du kroniska sjukdomar – och hur behandlar du obesitas?".

Utskick 2022-03-08 i brev om kvällsmöte på hotell Radisson 22 mars 2022, om obesitas + produktinfo Saxenda.
"Kvällsmöte med fokus på sjukdomen obesitas".

Utskick 2022-03-10 om bokning av möte (digitalt eller på arbetsplats) om Saxenda, valfria datum.
"Obesitas är kopplat till över 200 sjukdomar".

Utskick 2022-03-16 i brev om föreläsningar/webinarier om psykiatrisk sjukdom och obesitas, 24 mars och 4 maj 2022.
"Samsjuklighet: psykiatrisk sjukdom och obesitas".

Utskick 2022-03-18 om hemsidan novokunskap.se.
"Bli först med det senaste!".

Utskick 2022-03-18 om bokning av möte (digitalt eller på arbetsplats) om Saxenda, valfria datum.
"Hur behandlar du kroniska sjukdomar – och hur behandlar du obesitas?".

Utskick 2022-04-13 om webinarium 12 maj 2022.
"Kardiovaskulära följdsjukdomar och utmaningar vid obesitas".

Utskick 2022-04-13 om webinarium 28 april 2022, tema patientfall + produktinfo "det senaste om typ 2-diabetesläkemedel från Novo Nordisk".
"Hur behandlas typ 2-diabetiker i verkligheten. Skiljer det sig åt i behandlingen mellan klinik och primärvården?" (sic!).

Utskick 2022-04-21 om hemsidan novokunskap.se.
"Bli först med det senaste!".

Utskick 2022-04-27 om webinarium 12 maj 2022, tema kostbehandling + produktinfo Rybelsus.
"Kostbehandling och läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes".

Utskick 2022-05-09 om hemsidan novokunskap.se.
"Bli först med det senaste!".

Utskick 2022-05-09, påminnelse om webinarium 12 maj 2022.
"Kardiovaskulära följdsjukdomar och utmaningar vid obesitas".

Utskick 2022-05-25 om webinarium 9 juni 2022.
"Webbinarium med fokus på sjukdomen obesitas och hur den kan behandlas i primärvården".

Utskick 2022-05-30 om webinarium 9 juni 2022 + produktinfo Rybelsus.
"Vad gör jag efter Metformin?"

Utskick 2022-05-30 om Saxenda, med resultat av enkätundersökning om obesitas, mm.
"Hur behandlar du kroniska sjukdomar? Hur behandlar du obesitas?"

Utskick 2022-06-09 om Saxenda.
"Vill du också ta del av nyheter inom terapiområdet obesitas?"

Utskick 2022-07-07 om Saxenda, digital produktinformation vid fem datum augusti – december.
"Nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas".

Utskick 2022-08-16 om Saxenda, digital produktinformation vid fem datum augusti – december (samma som 2022-07-07).
"Nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas".

Utskick 2022-08-24 om föreläsning på hotell Radisson Blu 19 oktober 2022.
"Obesitasbehandling i primärvården – hur gör vi nu?".

Utskick 2022-08-24 om webinarium 22 september och 8 november 2022.
"Välkommen till Modern behandling av obesitas i sjukvården".

Utskick 2022-09-19 om webinarium 6 oktober 2022.
"Obesitas – viktstigma och bemötande".

Utskick 2022-09-19 om webinarium 22 september och 8 november 2022 (påminnelse, i övrigt samma som 2022-08-24).
"Välkommen till Modern behandling av obesitas i sjukvården".

Utskick 2023-04-03 om Saxenda, digital produktinformation 31 mars, 21 april, 19 maj och 16 juni 2023.
"Obesitas är en kronisk men hanterbar sjukdom".

Utskick 2023-04-27 om Saxenda, avisering om produktinformation hösten 2023.
"Vad innebär en strukturerad obesitasvård och hur gör andra vårdenheter?".

Utskick 2023-08-10 om webinarium 24 augusti, 14 september, 4 oktober, 2 november och 6 december, om diabetes och obesitas.
"Fördjupa dina kunskaper inom diabetes och obesitas på lunchen.".

Utskick 2023-12-18 om Saxenda, digital produktinformation 19 januari, 2 februari, 16 februari, 12 april, 26 april och 24 maj.
"Obesitas är en kronisk men hanterbar sjukdom.".

Mail till läkare

Mail med önskemål om deltagande i en telefonintervju om kraftig övervikt/obesitas, mot betalning (700 SEK), med firman Medmind. Adresserat till arbets-mail, 2021-10-26 och 2021-11-18.

Mail med önskemål om deltagande i en videointervju om användning av GLP1-RA och SGLT2-hämmare vid diabetes typ 2, mot betalning (1000 SEK), med firman Medmind. Adresserat till arbets-mail, 2022-04-05 och 2022-04-07.

(Sannolikt Novo. Fråga till utskickande personal om vilket företag som ligger bakom undersökningen (nov 2021), besvarades med att det avslöjas först efter deltagande.)

Podcaster

I Sverige

Podcasten "Ett viktigt samtal", även via faktaomvikt.se. Med programledare Susanna Dzamic och gäster.

Lansering, upplagd 2021-07-06.

Avsnitt 1, med Joanna Uddén Hemmingsson, läkare, upplagd 2021-08-29.

Avsnitt 2, med Acko Anckarberg Johansson, sjukvårdspolitiker, upplagd 2021-09-12.

Avsnitt 3, med Selma Caglar, skådespelare, upplagd 2021-10-19.

Avsnitt 4, med Anne Christenson, kognitiv terapeut, upplagd 2021-11-22.

Avsnitt 5, med Johan Wallér, VD Sveriges apotekareförening, upplagd 2021-12-13.

Avsnitt 6, med Kalle Moraeus, musiker, upplagd 2022-01-17.

Avsnitt 7, med Claude Marcus, läkare (del 1), upplagd 2022-03-01.

Avsnitt 8, med Claude Marcus, läkare (del 2), upplagd 2022-03-10.

Avsnitt 9, med Jenny Vinglid, generalsekreterare, upplagd 2022-04-03.

Avsnitt 10, med Sara West, dietist, upplagd 2022-05-15.

Avsnitt 11, med Mattias Fredricson, enhetschef Socialstyrelsen, upplagd 2022-06-12.


I Australien

(inte uppdaterad)

Australisk podcast, från Rethink Obesity Forums december 2020.

Videofilmer

Materialet till största delen ännu inte upplagt, men ett urval nedan. Vissa av länkarna från FB har slutat fungera.

Från Novos facebooksida (januari 2020 – april 2022, men de flesta av de här länkarna verkar inte fungera):

Engelska

Tyska

Sociala medier

Har jag inte haft tid att leta efter. På Novos facebooksida finns det ett antal inlägg med följande hashtaggar:

#SpeakaboutAdipositas; #MyRoadToMyGoalWeight; #DrivingChange; #WorldObesityDay; #Obesity; #ChangingObesity

Kampanjhemsidor

Sidorna är av typen "unbranded awareness websites", Novos beteckning är "patient support sites". Det finns två spår: "truth" och "rethink", hur skiljer de sig?

Riktade till konsumenter

Svensk hemsida: faktaomvikt.se.

Internationell, engelsk, "truth": truthaboutweight.global

Internationell engelsk, "rethink": rethinkobesity.global.

USA-version av "rethink": rethinkobesity.com.

Kanadensisk version av "rethink": rethinkingobesity.ca

Understanding weight regain – it's not your fault: ett utbildningsmaterial från rethink obesity.

Tysk motsvarighet till "fakta/truth"-sidorna, Was ist Adipositas? Starkes Übergewicht erkennen und handeln som här heter "min väg till önskevikten": mein-weg-zum-wunschgewicht.de/.


Riktade till vårdpersonal

Svensk sida för vårdpersonal om obesitas, via novokunskap.se : pro.novonordisk.se/obesitas.

Engelsk sida för vårdpersonal tema "truth" : pro.novonordisk.com/truth-about-weight.

Andra Novo-sidor om obesitas

En företagshälsovårds-nischad sida: novonordiskworks.com

Om Novos arbete med obesitas, målgrupp något oklar: novonordisk.com/obesity