Marknadsföring av diagnoser
— exemplet obesitas —

Staffan Svensson
Distriktsläkare & Klinisk Farmakolog Hjällbo VC

Kristina Seling
Distriktsläkare & Informationsläkare RJH

Primärvårdens Fortbildningsdagar
i Jämtlands län
2023-09-12 & -13

Om presentationen

Denna version (minus några foton) visades på Jamtli, Östersund 12 & 13 september 2023. Länken till detta bildspel är https://pharm.nu/sfamz2023. Länkar i bildspelet följs genom högerklick och “öppna i nytt fönster/tabb”.

Bläddra bland bilderna med pilar eller mellanslag. Till översikt med escape.

Resultat av kommentarinsamling om film + förslag andra relevanta diagnoser (hanns bara med dag 1) ligger här!

Innehåll

 • Obesitaskampanjen
 • Andra disease awareness campaigns
 • Allmänläkarens uppgift

Teser

 1. Sjukdomsdefinitioner är rörliga och påverkas av många faktorer : vetenskapliga, kulturella, ekonomiska
 2. Att påverka en sjukdomsdefinition är ett effektivt sätt att påverka läkemedelsförskrivningen
 3. Målgrupper för påverkanskampanjer är läkare/förskrivare samt annan sjukvårdspersonal; politiker/pengafördelare; medborgare/konsumenter/patienter

Obesitaskampanjen

Annonser & reklam

 • Annonser i dagspress
 • Annonser i fackpress
 • Direktreklam till läkare och sjuksköterskor
 • Föreläsningsinbjudningar
 • Marknadsundersökningar
 • Podcaster
 • Kampanjhemsidor
 • Föreningar för patienter och vårdpersonal
 • Tendentiösa artiklar i dagspress
 • Videofilmer
 • Samlade på pharm.nu/novo (högerklick + nytt fönster)

Kampanjhemsidor

Patientföreningar

Koppling HOBS-Novo

 • Direkt finansiell koppling saknas
 • Multipla indirekta kopplingar

HOBS hemsida om kopplingen

Föreningar för vårdpersonal/forskare

Tendentiösa artiklar i dagspress

Tendentiösa artiklar i medicinsk press

Videofilmer

NAFLD

Non-alcoholic fatty liver disease. Prevalens 32%. Obesitas största riskfaktorn. Behandling saknas.

Utbetalningar från Novo

Öppen rapportering av Novos värdeöverföringar till hälso-och sjukvården

Sammanställt på Europanivå : EurosForDocs.eu

Novo ⇒ HOBS-rådet

Arvoden till medlemmar i HOBS Expertråd,
perioden 2018–2022:
971 tkr

Novo ⇒ riktlinjeförfattare

Arvoden till författare av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid obesitas (2022), perioden 2018-2022:
169 tkr

Andra disease awareness campaigns

Exempel på diagnoser som påverkats av reklam (eller andra-) kampanjer?

[Kommentarer från publikum i bild ovan, endast dag 1]

Neurasteni

Neurastenin blev en omedelbar succé över hela Europa. Skälen var många. För läkarna gav den namn och klinisk stringens åt en serie undflyende och svårdiagnostiserade symtom. För läkemedelsindustrin öppnade den en ny och lovande marknad, och för individen blev den ett socialt accepterat namn på ett spektrum av känslor och sjukdomsupplevelser knutna till trötthet, ångest och vilsenhet.

Johannisson K 1994, Den mörka kontinenten (sid 141)

Papillär tyroideacancer

Allmänläkarens uppgift

 • Reagera & påverka vid förslag på vidgning av diagnosdefinitioner
 • Doust, J., et al. Guidance for Modifying the Definition of Diseases. JAMA Internal Medicine 2017; 177 (7): 1020. 10.1001/jamainternmed.2017.1302

Agitera?

 • Choosing Wisely / Kloka val
 • Debattera
 • Ifrågasätta

Länkar

SLUT

EXTRAMATERIAL

Förskrivning av diabetesläkemedel

Perioden 2020-2022

GLP1a i Sverige 2010-2022

TLA

Three-letter acronyms

 • RCT
 • CRO
 • COI
 • KOL
 • PAO

Exemplet testosteron

SLUT 2